December 29, 2015

 

כשפונים אל המוח, מגיעים אל הרגש

דורון בטשי

 

-  זה כבר בלתי נסבל, הם מרשים לעצמם יותר מדי

מה קרה? אני שואל

- הם פשוט לא ממושמעים, גם המדריכה שלהם הרימה ידיים

 

עדיין לא הבנתי, צוות המשרד היה נסער ולקח לי מספר דקות ללמוד את המצב. במרכז ההדרכה שלנו התקיים קורס להכשרת נציגים בש...

July 20, 2015

 

עבריין ידוע מוטל בתא הכלא לאחר שנתפס "על חם" במעשה בריונות והונאה. הוא שחקן שח מעולה וידוע ביכולתו לגייס אסירים אחרים שיעשו בעבורו את העבודה, בכלא מכנים אותו "האיראני".

הוא נמצא בבידוד קשה זמן רב. הנהלת הכלא משתוקקת להחזירו למוטב ומדי פעם קוראים לו לשיחה. היום נכנסים ל...