top of page

חדרי הדרכה

במרכז שביט כיתות הדרכה מאובזרות המותאמות למגוון פעילויות.

לנוחיותכם, הכנו את אפשרויות הסידור המבוקשות ביותר.

חדר הדרכה 1

ח' שולחנות 

עד 20 משתתפים

טלפון להזמנות - 036124125

חדר הדרכה 2

ח' כסאות סטודנט

עד 25 משתתפים

טלפון להזמנות- 036124125

חדר הדרכה 3

כתה

עד 20 משתתפים 

טלפון להזמנות- 036124125

חדר הדרכה 4

תאטרון

עד 45 משתתפים

טלפון להזמנות- 036124125

חדר הדרכה 5

ישיבות

עד 20 משתתפים

טלפון להזמנות- 036124125

חדר הדרכה 6

ח' סטודנט

עד 17 משתתפים

טלפון להזמנות - 036124125

חדר הדרכה 7

קבוצות עבודה

חלוקה לקבוצות עבודה סביב שולחנות - עד 32 משתתפים

טלפון להזמנות -  03-6124125

Please reload

bottom of page