מצוקה איתנה / דורון בטשי


כבוד ראש הממשלה

יצאנו למערכה על הבית

כשאנחנו מוכנים לעמוד

צוק איתן

והבנו במהלכה, יותר מאי פעם,

שביננו לבין החמאס יש

מצוק איתן

מצוק ערכי שאנו עומדים בראשו

והם ניצבים בתהום תחתיתו.

אם נרצה לגשר בין השיא לתחתית

הם יאלצו להבין ולשנות את ערכיהם

ואם לאו, חלילה, נדורדר אליהם.

כשהבנו זאת כבוד ראש הממשלה,

אמירתך הפסיקה להיות ברורה,

בזמן שהבטנו לתהום וראינו ירידה תלולה,

א