top of page

מצוקה איתנה / דורון בטשי


כבוד ראש הממשלה

יצאנו למערכה על הבית

כשאנחנו מוכנים לעמוד

צוק איתן

והבנו במהלכה, יותר מאי פעם,

שביננו לבין החמאס יש

מצוק איתן

מצוק ערכי שאנו עומדים בראשו

והם ניצבים בתהום תחתיתו.

אם נרצה לגשר בין השיא לתחתית

הם יאלצו להבין ולשנות את ערכיהם

ואם לאו, חלילה, נדורדר אליהם.

כשהבנו זאת כבוד ראש הממשלה,

אמירתך הפסיקה להיות ברורה,

בזמן שהבטנו לתהום וראינו ירידה תלולה,

אתה רק הצבעת על עומק המנהרה.

כבודו,

אני רוצה לשתף אותך במחשבה "פורצת דרך"

על מרחק הגישור שבין שיא לתחתית.

כישראלים, כדאי שנשקיע מעט זמן על "כוחו של ערך"

רק אחר כך עברית לערבית.

לאחדות חייבים להסכים על הדרך,

בהגדרת ערך ברור,

כי ברור שללא הסכם ביננו,

שוויו בעיני מתנגדיו יהיה פירור.

ואז חלילה, כבוד ראש הממשלה,

נאלץ כולנו, בגלל חוסר בהירותך

להמשיך עוד שנים ארוכות לסבול יחדיו

ממחלה איומה ששמה

מצוקה איתנה

ושים לב כבודו לדבר מעניין,

כשדברים לא נאמרים בבהירות,

מתפשטת מחלה אחרת,

משמעותית הרבה יותר, שמה "פרשנות"

זו מחלה איומה יותר מ"המצוקה האיתנה"

היא מחלה נוראה וממארת שגרורותיה הקצנה,

היא כבר החלה מזמן על ידי ידיד "מר עולם",

וגרורותיה התפשטו ל-8 שמעבר לים.

ולכן חייב הינך להבין,

עם כל הישגי עוז חיילנו וה"כיפה" שלראשם,

לא תוכל למנוע מ"ב-ציר הרשע" את פרשנותם,

בזמן שאנחנו רואים מול עיננו

צוק איתן קיים וחי,

פרשנותם מסכלת אותיות

ובעיניהם נראית חולשת עמידתנו כמו

קוץ על תנאי

ובזמן שאנחנו מביטים מזרחה

ומצפים להנץ החמה,

הם מביטים מערבה

ותקוותם...מלחמה.

אז כבוד ראש הממשלה,

אנא ממך אל תחשוש להעיז,

אמור בבהירות, ובצה"לת ביטחון תכריז

"כשעזה תכנס לפירוז,

אנחנו נעזור לעזה להיות פריז,

ולא יעזור לכל מי שיבקש,

אנחנו מסכימים

שרק פירוז הוא תנאי להפסקת אש"

ועם התמדה יבוא השינוי,

וכל פרשנותם תנותב להבנה בהירה,

שהעם שעמד כצוק איתן,

והמלווה השגחה עם כיפה עליונה,

הופך הוא גם

יה-צוק איתן

לא רק בעמידתו,

אלא גם באמירתו הברורה.

והלוואי,

שנגיע לשלום אמיתי ומהר,

בלי לטפטף, עוטף חוטף, מרכז מתכופף,

וקבינט מתפלסף.

אבל לצערנו לא נפתור את עצמנו,

מפרשן מעייף, שדרן מחפף ומנחה מתייפייף,

כנראה שעם כל אלו נצטרך להישאר.

* Photo by Spc. Venessa Hernandez

הודעות נבחרות
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
ידיעות אחרונות
ארכיון
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page