מתמחים, מומחים וחלמאיים / דורון בטשי

מתמחים חמי לב

נותנים צעקתם,

מול מומחים קרי אוצר

המוציאים מדעתם.

מתמחים למזור

מקדישי שנות השכלה ותבונה,

עומדים מול נערי כספים,

המקדשים שורה תחתונה.

ואלפי מתמחים מוחים לשיפור,

מלקטים פרוטות למחיית יומם,

נלעגים מול רבבות עובדי ציבור,

שבהבזק חשמל ובנמלי ים,

עורמים בגלים את צמרת שכרם.

והסתדרות תרעים קולה

להכנעת שגרת יומנו,

למעמד ראוי לוותק עובדי ניקיון,

אך חלושת גרונה עולבת

לרפואת מתמחי שכר ביזיון.

ואנו מומחי החלמאות ...

מגלגלי עיניים ומצקצקי לשון,

מוכנים כוחנו לכלות,