top of page

מתמחים, מומחים וחלמאיים / דורון בטשי

מתמחים חמי לב

נותנים צעקתם,

מול מומחים קרי אוצר

המוציאים מדעתם.

מתמחים למזור

מקדישי שנות השכלה ותבונה,

עומדים מול נערי כספים,

המקדשים שורה תחתונה.

ואלפי מתמחים מוחים לשיפור,

מלקטים פרוטות למחיית יומם,

נלעגים מול רבבות עובדי ציבור,

שבהבזק חשמל ובנמלי ים,

עורמים בגלים את צמרת שכרם.

והסתדרות תרעים קולה

להכנעת שגרת יומנו,

למעמד ראוי לוותק עובדי ניקיון,

אך חלושת גרונה עולבת

לרפואת מתמחי שכר ביזיון.

ואנו מומחי החלמאות ...

מגלגלי עיניים ומצקצקי לשון,

מוכנים כוחנו לכלות,

במאבק על שכר לימוד, דיור ומזון.

כה גדולה התמחותנו

בחוסר שימת לב למשקל החשיבות,

חוזקת איכות חיינו,

חולשת על טיב הבריאות.

אל נסכית לדברי פלפול,

ואל נבין הסבר מבוסס ניסיון.

כשתוצאת שכר רפואתם פרוטה,

לא ימצא באוצרם,

שורת רווח ברת הגיון.

והיה אם ננהג כחלמאיים,

וחשיבתנו תהיה קצרת ראות,

אז בצעקת החולי ייחר גרוננו,

ולא ימצאו מתמחים בארצנו,

לנשוף בגופנו את משב הבריאות.

הודעות נבחרות
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
ידיעות אחרונות
ארכיון
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page