אלף ומעלה מחווירים... / דורון בטשי


אלף ומעלה מחווירים... / דורון בטשי

אלף ומעלה מחווירים בצהלתם,

מול חיוורון פני אחד, בן אדם.

ואלף עבי בשר, פגומי מוסר,

לא יוכלו לרזונו, של יחיד בשביו.

חף יניף עם תומכיו לגאון,

ואלף יורידו עם סוגדיהם לדיראון.

זה לא עוד עם,

זה עם מורם.

זו לא עוד מדינה,

זו ארץ ערך ואמונה.

שמחת עם מהולה בעצב אבלי מאות נפגעים,

פנימה הטיבו דעת,

פגומה זו הדרך, רצופה היא באלף מפגעים.

יודעים המה, הטיב העם לייחד ערך קדושת הפדיון,

אך סכל בחשיפת צידקת הדרך, ליצירת הצביון.