אלף ומעלה מחווירים... / דורון בטשי

October 20, 2011

 

אלף ומעלה מחווירים... / דורון בטשי

אלף ומעלה מחווירים בצהלתם,

מול חיוורון פני אחד, בן אדם.

ואלף עבי בשר, פגומי מוסר,

לא יוכלו לרזונו, של יחיד בשביו.

חף יניף עם תומכיו לגאון,

ואלף יורידו עם סוגדיהם לדיראון.

 

זה לא עוד עם,

זה עם מורם.

זו לא עוד מדינה,

זו ארץ ערך ואמונה.

 

שמחת עם מהולה בעצב אבלי מאות נפגעים,

פנימה הטיבו דעת,

פגומה זו הדרך, רצופה היא באלף מפגעים.

יודעים המה, הטיב העם לייחד ערך קדושת הפדיון,

אך סכל בחשיפת צידקת הדרך, ליצירת הצביון.

 

ובאמירה רמה יאמר עם...

אל תגידו אחד מול אחד,

אל תבשרו לקריאת כישלון.

פן עתיד יזמין קיצון,

פן רצינות תהפך ללצון.

 

קבצו עם מול אומות ועימות מול אמת

חשפו עוולת אלף וחמס מול צדק לעמת.

החסירו טוב מאכזרים ופוררו קבוצות שבי לבודד,

החליטו, אין רחמן לטרור ואין רוצחים ללמד.

חיצי ביקורת הפנו כנגד בני עוולה,

ולחצו מולם לויתור ולא מול פני ממשלה.

 

ויהיו ערכים חוברים לגאונו של עם אחד, מורם,

פי אלף יגבר חששם ולא עוד אלף למספרם.

ולא ירחק היום,

ירוק דיגלם יכהה מקנאה וישחיר מכישלון,

ליד לובן דגלו של עם איתן שוחר שלום,

המשכיל לצרוף ערכיו לאחת,

את צידקת הדרך עם קדושת הפדיון.

Please reload

הודעות נבחרות

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

ידיעות אחרונות
Please reload

ארכיון
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2013  מרכז שביט הדרכה

  • Wix Facebook page